• English
 • Nederlands
 • Voorwaarden

  Onze voorwaarden bij inschrijving

  In de prijs zijn begrepen: voorbereidingsopdracht, de masterclass, het lesmateriaal, de faciliteiten en de lunch (indien van toepassing). Aan de inschrijving zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  Prijs

  Alle bedragen zijn exclusief BTW. U ontvangt een factuur daags na inschrijving.

  Betaling

  Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Het is uw verantwoordelijkheid als deelnemer om in het inschrijvingsformulier de juiste gegevens voor spoedige interne betaling op te nemen.

  Tevredenheidsgarantie

  Bij Recruiter University zijn we overtuigd van de kwaliteit van onze trainingen. Daarom bieden wij de “Niet Goed Geld Terug Garantie”. Alle deelnemers van onze open inschrijving trainingen krijgen de garantie dat als ze het leerproduct niet goed vinden of deze niet aansluit bij hun leerwensen, ze hun investering terug kunnen krijgen.

  Voorwaarden voor deelnemers:

  1. De Garantie geldt alleen voor (de kosten van) de training. Gemaakte kosten voor lunch, materialen, administratie, etc. vallen niet onder de garantie.
  2. De Garantie geldt niet voor e-learning, thuisstudies, boeken, evenementen, coaching en andere producten die in één keer “geconsumeerd” worden of een dagdeel duren (0-4 uur).
  3. Het product moet volledig betaald zijn voordat de aanvraag wordt ingediend.
  4. De deelnemer moet bij de trainer op de locatie aan hebben gegeven niet tevreden te zijn.
  5. De deelnemer moet minimaal 1 uur en mag maximaal 50% van de lesduur hebben deelgenomen.
  6. De deelnemer moet aan de aanbieder dezelfde dag via e-mail aangeven niet tevreden te zijn en het product niet verder te willen gebruiken.
  7. De kosten die worden vergoed zijn alleen de kosten van de training, dus exclusief kosten zoals lunch, lesmateriaal, reiskosten, etc.

  Annulering

  Onze annuleringsvoorwaarden komen overeen met de wet: particulieren kunnen tot 14 dagen na de boeking kosteloos cancelen (maar niet na aanvang training of opleiding).

  Boekt u zakelijk, dan kan dit niet maar hanteren we de volgende voorwaarden:

  • U kunt tot 4 weken voor de (eerste) trainingsdag annuleren, u bent dan 10% administratiekosten verschuldigd.
  • Meld u zich tussen 2 en 4 weken voor de training af, dan betaalt u 50% van het totale bedrag.
  • Annuleert u binnen 2 weken vooraf, dan bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. We geven wel 50% korting op een nieuwe training.

  De annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. Het tijdstip waarop Recruit2 / Recruiter University de annulering ontvangt, is bindend. U bent te allen tijde vrij om uw deelname door iemand anders te laten invullen, mits u dit vooraf aan ons laat weten.

  Intellectueel eigendom

  Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen, tenzij en voor zover wij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend.

  Verplaatsing locatie of datum

  Soms moeten we de datum en/of locatie van een training veranderen. We doen er alles aan om dat te voorkomen, maar in sommige gevallen hebben we geen keus. Hoe dat precies zit, leggen we u graag uit.

  Een training gaat definitief door als er vier of meer deelnemers zijn. Meestal halen we dit aantal. Lukt dat niet, of in geval van ernstige overmacht, dan verschuift de trainingsdatum. We informeren u hier uiterlijk 7 dagen van tevoren over. En wilt u al eerder weten of de training doorgaat? Bel ons dan.

  Indien u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Jacco Valkenburg via de contact pagina op deze website.

   

  ‘Topkwaliteit trainingen en opleidingen voor recruitment’

  Share |